Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

     B Ố N   M ÙA   P H I Ê U   L Ư U

Em hãy cùng anh thung lủng xanh 
Ban trắng đơn sơ tỏa đầy núi biếc 
Con chim xanh cất lời ca diểm tuyệt
Hoa long lanh dải núi hóa kim cương
Nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương
Nhớ bảng sương giăng  _ Nhớ đèo mây phủ
Khi ta ở ,  chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi , đất đã hóa tâm hồn . . .
              21 - 3 - 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét