Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

B  I     C  A

     Nằm nghe quân bệnh xây biên quốc 
     Ranh giới tình yêu chẳng thấy đâu
     Thân xác ví đèn khuya lụn bấc
      Mảnh da thừa bọc nán thân đau

Đau đớn lắm người ơi đừng chế nhạo
Những đêm dài ta khóc với riêng ta
Bi thiết lắm ! người ơi đời bất hạnh
Nắm xương tàn sắp rủ dưới mồ ma 

      Oằn oại mãi hỡi cung sầu bốn bốn
      Nắng Xuân về mi vẫn chửa lơi tay
      Oằn oại mãi thế vẫn còn chưa đủ
      Chết ta rồi ai viết nối THƠ SAY .
          NGUYỄN  LÂM
             13 - 7 - 2017
        20 - 6 - Đinh Dậu

1 nhận xét: